Zagrebački Holding
Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

Javni poziv za prikupljanje ponuda za otkup granjevine – ogrjevno drvo

Temeljem članka 14. Izjave o osnivanju (potpuni tekst od 30. rujna 2021. godine) i Odluke o davanju ovlaštenja Klasa:ZGH-11-22-115, Urbroj:01-10-01-22-01 od 15. veljače 2022. godine, voditelj podružnice Zrinjevac.,dr.sc. Damir Grgić donosi dana 22.09.2023. godine
 
 
 JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
OTKUP GRANJEVINE – OGRJEVNO DRVO
 
 
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za Otkup granjevine – ogrjevno drvo
 
Količina: Količina je okvirna  i procijenjena je na 4.000 (četiri tisuće) tona.
 
Kriterij odabira: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz Javnog poziva ponudi najvišu cijenu.
U ovom Javnom pozivu nije dozvoljeno nuđenje po grupama.
 
Dostava ponuda:   
Na adresu: Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb, pisarnica
 
Na zatvorenoj omotnici  naznačiti: „JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP GRANJEVINE – OGRJEVNO DRVO“
 
Rok za dostavu ponude: 02. listopada 2023. godine do 10 sati.
______________________
Ponude će se otvarati bez prisutnosti javnosti.
 
Napomena:
 
-        Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti s web stranice www.zrinjevac.hr  i web stranice Zagrebačkog holdinga www.zgh.hr.
-        Posebni uvjeti vezani za izvršenje ugovora navedeni su u Prijedlogu ugovora koji je sastavni dio ovog Javnog poziva i Ponuditelj ga u znak prihvaćanja mora ovjeriti potpisom i pečatom na određenom mjestu (Kupac).
-        Ponuditelj mora dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 3.200 €.
-        Svi upiti vezani za Javni poziv šalju se na e-mail adresu: uprava.zrinjevac@zgh.hr.
 
 
 
 
Voditelj Podružnice
dr.sc Damir Grgić