Zagrebački Holding
Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

Dječji kutak

Upute za pokretnje igara


PC igra:
  • Igra se pokreče dvoklikom lijeve tipke miša na "Start.exe"
  • Ako se igra kopira na drugi disk ili medij, svi fileovi koje sadrži mapa "Master-PC igra" moraju biti spremljeni zajedno na istome mjestu
  • Ako se umnožava paket "PC igra" svi navedeni fileovi moraju biti spremljeni izravno na medij van mape
  • Kod umnožavanja igre na medijima, poželjno je dodati poseban  file sa skriptom za samostartanje
Master-html
  • Ova mapa sadrži pripremljen paket "PC igra" za online korištenje
  • Prva, startna stranica je games.html
  • "Pozivna" stranica paketa nakon postavljanja na web server je games.html
  • Paket "PC igra" pripremljen je za online igranje, no dvolikom lijeve tipke miša na games.html igra se može startati i na računalu, a biti će vidljiva u sklopu jednog od web preglednika
  • Ako se "PC igra" igra na ovakav način (nije online) sve funkcije ne moraju biti aktivne i funkcionalne (to ovisi o postavkama pojedinih web preglednika u offline radu)
  • Svi fileovi i mape, u ovoj mapi, uvijek moraju biti zajedno bez obzira kuda ih se migrira na web serveru
Flash igre za najmlađe