Zagrebački Holding
Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

Kompost, vrtna zemlja, supstrati i mulch

Naši proizvodni pogoni za kompostiranje nalaze se na lokacijama Jankomir i Prudinec. Glavnina biorazgradivog otpada od kojeg se u našim kompostanama dobiva kompost, odnosi se na otpad koji nastaje u procesu održavanja javnih zelenih površina grada Zagreba.

Kompostiranje biorazgradivog otpada vrši se aerobnim postupkom, sistemom otvorenih hrpa. Od zaprimljenog materijala tijekom procesa kompostiranja nastaje kompost tj. kvalitetno organsko gnojivo.

Kompost se koristi za prihranu gradskog zelenila te kao komponenta pri pripremi različitih supstrata.
 
Kompost, vrtna zemlja, supstrati i mulch mogu se nabaviti u maloprodaji pod markom „Zrinko“.


kompost1.jpg
kompost2.jpg
kompost3.jpg
kompost4.jpg