Zagrebački Holding
Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

Besplatna podjela kvalitetnog komposta

Zagrebački holding u suradnji s Gradom Zagrebom drugi put ove godine organizira edukativnu akciju besplatne podjele komposta namijenjenog dohrani i pripremi zemlje za sadnju. 

Kompost će se moći slobodno preuzeti od 24. studenoga do 1. prosinca radnim danima i subotom, od 8 do 14 sati, na lokaciji kompostane Jankomir 1.
Građani mogu odvesti količine za osobnu upotrebu, odnosno jedan prostorni metar komposta po članu domaćinstva (u rinfuzi), za što je potrebno predočiti račun Zagrebačkog holdinga. Građani će prilikom preuzimanja komposta potpisati Izjavu kako se zaprimljeni kompost neće  dalje preprodavati ili komercijalizirati na bilo koji način.
 
Za preuzimanje komposta građani trebaju osigurati odgovarajuću ambalažu (vreće, prikolicu i sl.).
 
Riječ je o kvalitetnom organskom gnojivu koji se dobiva kompostiranjem biljnog materijala što se dovozi s javnih zelenih površina te od biootpada koji se prikuplja od građana. Iz prikupljenog otpada, kao što su npr. grane, lišće, piljevina, mulj…) aerobnim se procesom proizvodi kompost, koji se zatim miješa sa zemljom u određenom omjeru pa se postiže stvaranje tla prirodne kakvoće.

Kompost se koristi kao organsko gnojivo, organski poboljšivač fizikalno-kemijskih i mikrobioloških osobina tla i može se koristiti prilikom presađivanja povrća, ukrasnog bilja, cvijeća i kod sadnje voćaka i vinove loze.
Detaljnije informacije pogledajte u Deklaraciji s uputama o primjeni komposta.
  
Cilj je ove edukativne akcije potaknuti građane Zagreba na pravilno odvajanje biootpada, upoznati ih s prirodnim ciklusom pretvaranja biootpada u organsko gnojivo te ih nagraditi s kvalitetnim kompostom.

O ciklusu pretvaranja biootpada u kompost vidi OVDJE...