Zagrebački Holding
Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

Projektiranje

Idejne, glavne i izvedbene projekte krajobraznog uređenja za različite javne i druge zelene površine naselja, parkove, dječja igrališta, sportske i rekreacijske objekte, okoliš poslovnih objekata, dječjih vrtića i škola, okućnice i drugo, izrađuju ovlašteni krajobrazni arhitekti u Projektno tehničkoj službi Podružnice Zrinjevac.
 
Služba djeluje više od 35 godina. Svih tih godina projektanti - krajobrazni arhitekti trudili su se promicati ideju o parkovnoj arhitekturi kao umjetnosti i stvaralačkom činu.
 
Vrt, park ili neka druga kategorija krajobrazne arhitekture osobna je kreacija projektanta-krajobraznog arhitekta, koji daje osnovu kompozicije zelene površine, a priroda dopunjuje, obogaćuje i mijenja ideju slijedom vremena 'vlastitom kreacijom'. U toj promjenljivosti biljnog materijala tijekom vremena očituje se posebnost krajobrazne arhitekture.
 
Stoga prilikom izrade projekata krajobraznog uređenja, krajobrazni arhitekt mora sagledati i uvažiti svu kompleksnost lokacije koju obrađuje kao i njenu specifičnost. Pri tom se koristi različitim znanjima kao što je, primjerice poznavanje povijesti vrtne umjetnosti, različitih materijala, a osobito biljnog materijala.
 
Bilje koje se mijenja tijekom godine kroz godišnja doba svojim rastom i razvojem mijenja sliku projektirane zelene površine.
Da bi ta slika uvijek bila lijepa, a prostor služio svojoj svrsi i namjeni izuzetno je važno prije izvedbe radova krajobraznog uređenja imati kvalitetan projekt krajobraznog uređenja.
 
Projektom se definira kompozicija i organizacija prostora, izbor biljnih vrsta (ovisno o klimatskim i pedološkim uvjetima, konfiguraciji terena i drugim specifičnostima lokacije), količina pojedinih radova i materijala (troškovnik).
 
Na taj način izbjeći će se početne greške krivog odabira biljnih vrsta neadekvatnih za područje ili neodgovarajućih prostoru po svojoj konačnoj veličini , pregusta ili prerijetka sadnja i zbog toga izostanak očekivanog efekta u prostoru. Takve je greške kasnije teško ili ponekad nemoguće ispraviti bez  uklanjanja posađenog bilja, što osim financijskog gubitka predstavlja i gubitak vremena koje je bitan čimbenik u formiranju vrta.
 

Kontakt

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Zrinjevac
Projektno-tehnički odjel
Remetinečka cesta 15
10020 Zagreb

dječje-igralište-brezje.jpg
dječje-igralište-graberje.jpg
dječje-igralište_lipanjska-ozujska.jpg
krajobrazno-uredjenje-okolisa-crkve--Zrinski-Topolovac.jpg
KUCNI-VRT--KRAJOBRAZNO-UREDJENJE.jpg
djecje-igraliste-knezija2.jpg
izvedeno-(1).jpg
izvedeno-(2).jpg
Projektiranje_igralista.jpg
Vrt-perunika_Donja-Stubica.jpg
trokut-kod-crkve-Sv.jpg
split3.jpg
Split-1.jpg
Split4.jpg
split2.jpg